Про фонд

    
    

   Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Геліодор» – венчурний фонд, який здійснює виключно приватне розміщення інвестиційних сертифікатів серед заздалегідь визначеного кола інвесторів, зазначених у проспекті емісії інвестиційних сертифікатів фонду.

   Код фонду за ЄДРІСІ: 23300210

   Інформація про випуск сертифікатів:
   Загальний обсяг емісії – 5 000 000 грн
   Номінал сертифікату – 1 000 грн
   Початок розміщення – 16.01.2014р.

   Перелік осіб, які обслуговують ПВНЗІФ «Геліодор»:

   Депозитарій

   Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
   Код за ЄДРПОУ: 30370711
   Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 3
   Правила Центрального депозитарію цінних паперів, затверджені Рішенням НКЦПФР №2092 від 01.10.2013р. 

   Депозитарна установа

   Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»
   Код за ЄДРПОУ: 21685166
   Місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, 43
   Ліцензія НКЦПФР на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, строк дії ліцензії: з 12.10.2013р., необмежений

   Незалежний оцінювач майна

   Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Канзас»
   Код за ЄДРПОУ: 31902816
   Місцезнаходження: 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, 7, корп. 2, літера А
   Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України, строк дії сертифіката: з 03.12.2015р. до 03.12.2018р.

   Аудитор

   Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ»
   Код за ЄДРПОУ: 32237449
   Місцезнаходження: 61022, м.Харків, вул. Чайковського, буд. 5/7/9, к.2

   Свідоцтво про включення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, видане Аудиторською палатою України, строк дії: з 26.12.2002р. до 27.09.2017р.

   Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане НКЦПФР, строк дії: з 12.03.2013р. до 27.09.2017р.

    

   Динаміка пайових фондів

     –

    

    
        
    

   Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами - Адміністратор пенсійних фондів «Тройка Діалог Україна» зареєстроване Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 04.12.2007 року. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана НКЦПФР 10.01.2014 р., серія АЕ №286791 (строк дії: 28.12.2012 р. – необмежений). Ліцензія на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Нацкомфінпослуг 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, строк дії: з 25.09.2008 р., безстроковий.

   Результати інвестування в минулому не гарантують доходи у майбутньому. Вартість інвестиційних сертифікатів може збільшуватися і зменшуватися. Держава не гарантує прибутковість інвестицій в інвестиційні фонди. Перш ніж придбати інвестиційні сертифікати фонду, необхідно уважно ознайомитися з документами фонду. При ухваленні рішення про участь у ВНПФ «Емерит-Україна» необхідно ознайомитися з інвестиційною декларацією даного недержавного пенсійного фонду.

   ©Тройка Діалог Україна 2007-2017