Показники діяльності

 
 

Результати управління активами
ВНПФ «Емерит-Україна»

станом на 31.12.2017 р.

Вартість активів в управлінні станом на 31.12.16р. 135,28 млн грн
Передані в управління кошти з початку 2017 року 0,04 млн грн
Вилучені з управління кошти з початку 2017 року -8,82 млн грн
Доходи від інвестування з початку 2017 року 22,27 млн грн
Вартість активів в управлінні станом на 31.12.17р. 148,77 млн грн

 

Інвестиційна стратегіяконсервативна (дозволяє забезпечити приріст капіталу та отримати достатній рівень доходності при мінімальних ризиках)

Головні цілі стратегіїзбереження коштів, захист їх від знецінення, а також підтримання високого рівня ліквідності для покриття зобов’язань фонду

Чиста вартість одиниці пенсійних активів

  –

 
     
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами - Адміністратор пенсійних фондів «Тройка Діалог Україна» зареєстроване Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 04.12.2007 року. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана НКЦПФР 10.01.2014 р., серія АЕ №286791 (строк дії: 28.12.2012 р. – необмежений). Ліцензія на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Нацкомфінпослуг 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, строк дії: з 25.09.2008 р., безстроковий.

Результати інвестування в минулому не гарантують доходи у майбутньому. Вартість інвестиційних сертифікатів може збільшуватися і зменшуватися. Держава не гарантує прибутковість інвестицій в інвестиційні фонди. Перш ніж придбати інвестиційні сертифікати фонду, необхідно уважно ознайомитися з документами фонду. При ухваленні рішення про участь у ВНПФ «Емерит-Україна» необхідно ознайомитися з інвестиційною декларацією даного недержавного пенсійного фонду.

©Тройка Діалог Україна 2007-2017