Наявність або настання інвалідності

 
 

Увага! Наявність або настання інвалідності учасника фонду потрібно підтвердити довідкою медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Процедура отримання одноразової пенсійної виплати учасником НПФ, визнаним інвалідом, складається з таких етапів:

 1. Учасник подає адміністратору Заяву учасника фонду про визначення пенсійного віку (далі – Заява №1) та пакет документів для ідентифікації своєї особи. Форма Заяви №1 затверджена Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) №4400 від 03.12.2013р. Бланк заяви №1

  Правила заповнення Заяви №1

  – заява заповнюється українською мовою;

  – заява заповнюється учасником власноруч або друкується на комп'ютері;

  – в кожну клітину заяви може бути вписана лише одна літера або цифра;

  – в заяві у відповідних місцях форми зазначається наступна інформація:

    • прізвище, ім'я, по батькові учасника (кожна літера вписується в окрему клітину);
    • паспортні дані: серія та номер паспорту (кожна літера або цифра вписується в окрему клітину), дата видачі та орган, що видав паспорт (зазначаються у рядках,відведених для цих даних);
    • номер індивідуального пенсійного рахунку, що складається з коду ЄДРПОУ фонду (34729800) та через дефіс ідентифікаційного коду учасника (кожна цифра вписується в окрему клітину);
    • дата обраного пенсійного віку (кожна цифра вписується в окрему клітину);
    • вид пенсійної виплати (ставиться відмітка в клітині з написом «одноразова»).
     

  – заява датується та підтверджується власноручним підписом учасника.

  Правила визначення пенсійного віку

  – пенсійний вік визначається учасником на власний розсуд без обмежень;
  – обрана дата настання пенсійного віку має припадати на робочий день.

  Правила подання Заяви №1

  – заява подається учасником особисто за місцезнаходженням адміністратора або відправляється засобами поштового зв'язку на адресу адміністратора;
  – заява подається не пізніше ніж за 2 місяці до обраної дати настання пенсійного віку;
  – до заяви додається завірена нотаріально довідка МСЕК;
  – до заяви додається пакет документів для ідентифікації особи учасника.

  Склад пакету документів для ідентифікації

  – копії сторінок паспорту (всі сторінки з фотокартками та відмітками про їх вклеювання, а також сторінки з відмітками про реєстрацію), завірені особистим підписом учасника; Зверніть увагу на те, що при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку до паспортної книжечки вклеюються нові фотокартки. Паспорт, в якому не вклеєні такі фотокартки, вважається недійсним. – копія ідентифікаційного коду, завірена особистим підписом учасника.

  Зразок заповнення заяви №1

 2. Учасник чекає обраної дати настання пенсійного віку, яку він визначив в Заяві №1.
 3. Учасник подає адміністратору Заяву про здійснення одноразової пенсійної виплати (далі – Заява №2).
 4. Форма Заяви №2 затверджена Розпорядженням Нацкомфінпослуг №4400 від 03.12.2013р. Бланк заяви №2

  Правила заповнення Заяви №2

  – заява заповнюється українською мовою;

  – заява заповнюється учасником власноруч або друкується на комп'ютері;

  – в кожну клітину заяви може бути вписана лише одна літера або цифра;

  – в заяві у відповідних місцях форми зазначається наступна інформація:

    • прізвище, ім'я, по батькові учасника (кожна літера вписується в окрему клітину);
    • паспортні дані: серія та номер паспорту (кожна літера або цифра вписується в окрему клітину), дата видачі та орган, що видав паспорт (зазначаються у рядках,відведених для цих даних);
    • особа, яка подає заяву (ставиться відмітка в клітині з написом «учасник недержавного пенсійного фонду»);
    • обсяг коштів для виплати (зазначається бажаний відсоток);
    • номер індивідуального пенсійного рахунку, що складається з коду ЄДРПОУ фонду (34729800) та через дефіс ідентифікаційного коду учасника (кожна цифра вписується в окрему клітину);
    • прізвище, ім'я, по батькові учасника в родовому відмінку (вписується по відведеній лінії);
    • підстава для здійснення одноразової пенсійної виплати (ставиться відмітка в клітині з написом «настання інвалідності»);
   • банківські реквізити для здійснення пенсійної виплати або поштова адреса учасника.
   

  Для отримання пенсійної виплати через банківську установу учасник повинен звернутися до свого банку з метою уточнення реквізитів для безготівкового перерахування коштів на свій рахунок, які мають містити:

  1) найменування отримувача платежу;
  2) код отримувача платежу;
  3) розрахунковий рахунок отримувача платежу;
  4) найменування банківської установи;
  5) МФО банківської установи;
  6) у випадку, якщо отримувачем коштів є банківська установа, необхідно вказати транзитний рахунок. При перерахуванні пенсійної виплати на поштову адресу заявника з суми виплати додатково стягується комісійна винагорода КМД УДППЗ «Укрпошта» згідно діючих тарифів.

     

  – заява датується та підтверджується власноручним підписом учасника.

  Правила подання Заяви №2

  – заява подається учасником в обрану дату настання пенсійного віку, зазначену в Заяві №1;
  – заява подається учасником особисто за місцезнаходженням адміністратора або відправляється засобами поштового зв'язку на адресу адміністратора;
  – якщо будь-який документ, що подавався учасником для ідентифікації разом з Заявою №1, зазнав змін, до заяви додаються завірені особистим підписом учасника копії таких документів.

  Зразок заповнення заяви №2

Увага! Згідно абз. 7 пп. 6 п. 3 розд. IV Розпорядження Нацкомфінпослуг №4400 від 03.12.2013 р., у разі неподання учасником фонду на обрану дату настання пенсійного віку Заяви №2 подана раніше учасником фонду Заява №1 анулюється адміністратором через 5 робочих днів з дати настання пенсійного віку учасника, визначеного в Заяві №1.
  В такому випадку учасник фонду для отримання одноразової пенсійної виплати буде змушений пройти всю процедуру спочатку.

 

Консультації з питань отримання виплат та заповнення заяв учасники можуть отримати за телефоном +380 (44) 207-37-64 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

 

Увага! Адміністратор відмовляє в розгляді заяви учасника фонду, якщо вона оформлена з порушенням вимог щодо її форми та/або не містить передбаченої чинним законодавством інформації, а також у випадку подання учасником неповного пакету документів.
  У разі відмови адміністратор протягом 3 робочих днів з дня реєстрації такої заяви письмово повідомляє учасника фонду про відмову із зазначенням її причин.

 

Шановні учасники! При поданні заяв зазначайте свої контактні телефони, щоб адміністратор мав змогу зв'язатися з вами з питань обробки отриманих документів!

Для отримання пенсійної виплати через банківську установу учасник повинен звернутися до свого банку з метою уточнення реквізитів для безготівкового перерахування коштів на свій рахунок, які мають містити:
 
     
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами - Адміністратор пенсійних фондів «Тройка Діалог Україна» зареєстроване Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 04.12.2007 року. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана НКЦПФР 10.01.2014 р., серія АЕ №286791 (строк дії: 28.12.2012 р. – необмежений). Ліцензія на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, видана Нацкомфінпослуг 17.12.2013 р., серія АВ № 614847, строк дії: з 25.09.2008 р., безстроковий.

©Тройка Діалог Україна 2007-2017